Gemaal Spaarndam

Een bijzonder gemaal in ons gebied is boezemgemaal Spaarndam. Dit gemaal dateert al van 1846. In die tijd waren het nog grote stoommachines die de grote houten schoepraderen aan weerszijden van het ketelhuis in beweging brachten. De schoepen zijn er nog steeds, maar de stoommachines werden in 1936 vervangen voor dieselmotoren. Dit jaar zijn de dieselmotoren vervangen door elektromotoren. In het nieuwe jaar vertellen we meer over dit grote project. Voor nu: de historie van gemaal Spaarndam.

Een bijzonder gemaal in ons gebied is boezemgemaal Spaarndam. Dit gemaal dateert al van 1846. In die tijd waren het nog grote stoommachines die de grote houten schoepraderen aan weerszijden van het ketelhuis in beweging brachten. De schoepen zijn er nog steeds, maar de stoommachines werden in 1936 vervangen voor dieselmotoren. Dit jaar zijn de dieselmotoren vervangen door elektromotoren. In het nieuwe jaar vertellen we meer over dit grote project. Voor nu: de historie van gemaal Spaarndam.